🔴مسئولیت ساخت ساختمان براساس #آیین نامه جدید با چه کسی است؟ 


💡آیین‌نامه کنترل ساختمان  (بخش #پیمانکار_ساخت: ضوابط و شرایط ) 


▪️در آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌ جای مجری ذیصلاح (که در ادوار گذشته هیچ‌گاه در جایگاه واقعی خود ایفای نقش ننمود) تعریف جدیدی تحت عنوان "پیمانکار ساخت" ارائه ‌شده است.


▪️این تغییر مهم و "هوشمندانه" با توجه به مشکلات حقوقی، سوء تعبیرها و سوء استفاده‌هایی که از سالهای گذشته در مسیر پیاده‌سازی تدریجی مبحث دو مقررات ملی ساختمان و خصوصاً بحث مجری ذیصلاح پیش‌ آمده است؛ و البته با نگاهی به شرح خدمات و مسئولیت‌هایی که برای پیمانکار ساخت در نظر گرفته شده است، یک تحول بنیادین محسوب گردیده و امیدها را در رسیدن به آرزوی دیرینه ارتقاء کیفیت سرمایه‌های ملی (ساختمان) صد چندان نموده است.


▪️پیمانکار ساخت شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی ساخت که طی قرارداد با متقاضی ساخت وظیفه و مسئولیت اجرای عملیات ساختمان موضوع پروانه را عهده‌دار شده است.


▪️مالک، پیمانکار ساخت را تعیین می‌کند و پیمانکار در برابر تمامی اتفاقاتی که در کارگاه می‌افتد مسئول و متعهد است.


▪️از موارد مهم آیین‌نامه در ارتباط با پیمانکار ساخت می‌توان به "تضمین حسن انجام عملیات ساخت" و جبران خسارت زیان دیدگان از قصور خود یا عوامل و پیمانکاران جزء خود در اجرای کار طی 10 سال پس از تحویل ساختمان به صاحب‌کار اشاره نمود که این موضوع می‌تواند نویدبخش حضور مؤثر و نقش‌آفرین شرکت‌های بیمه در چرخه ساخت و ساز باشد.